PDA

View Full Version : Ass Emoticonsseadove
04-17-2003, 10:55 PM
(_E=3Dmc2_) A smart ass

(_13_) An unlucky ass

(_$_) Money coming out of his ass

(_!_) A regular \"nice\" ass

(__!__) A large ass

(!) A tight ass

(_._) A flat ass

(_^_) A bubbly ass

(_*_) A sore ass

(_!__) A lop-sided ass

{_!_} A squishy ass

(_o_) An ass that\'s been around

(_O_) And more....

(_x_) Kiss my ass

(_X_) \"Get off my ass\"

(_zzz_) A tired ass

(_o^o_) A wise ass

(_?_) Dumb ass

(_duh_) A blonde Ass

/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif